BIČIŲ AUGINIMASORGANIZACIJOS

PARAMA PAGAL PRIEMONĘ „BITININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS GERINIMAS, SIEKIANT DIDINTI JŲ VERTĘ RINKOJE”

posted by Vytautas 2016-12-21 0 comments

2016 m. gruodžio 19 d. prasidėjo paraiškų priėmimas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017-2019 metų programos priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje”. Paraiškas bus galima pateikti iki 2017 m. sausio 17 d. Tai labai palankus būdas atnaujinti bityno inventorių ir sutaupyti šiek tiek pinigėlių 🙂

Medaus kalnas_medsukis

Bičiuliai, kurie norėtų pasinaudoti minėta parama, turėtų būti įregistravę žemės ūkio valdą, gauti bityno pasą. Laikyti nuo 20 iki 39 bičių šeimų, kurias ne vėliau, kaip prieš tris mėnesius iki paraiškos padavimo, reikia uždeklaruoti Ūkinių gyvūnų registre arba tokią deklaraciją atnaujinti. Jeigu po paraiškos paramai gauti pateikimo sumažėjo šeimų skaičius, apie tai per 7 dienas reikia pranešti teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

Pagal šią priemonę galima gauti paramą:
• už elektrinį-rankinį medsukį – 600 eurų;
• už elektrinį medsukį – 900 eurų;
• už nerūdijantį atakiavimo stalą – 500 eurų;
• už nerūdijantį vaško lydytuvą – 400 eurų;
• už elektrinį vaško lydytuvą – 500 eurų;
• už žiedadulkių džiovyklą – 400 eurų;
• už nerūdijančio plieno medaus laikymo – nusodinimo talpyklą arba talpyklų komplektą (nuo 50 iki 200 litrų) – 600 eurų;
• už korių atakiavimo įrangą – 800 eurų;
• už bičių duonos pašalinimo iš korių mašiną -150 eurų;
• už bičių duonos džiovyklą ir dekristalizatorių – 700 eurų.

Išlaidos kompensuojamos 70%, bet ne daugiau kaip suma, kuri nurodyta prie inventoriaus.

Jei kas nors gavote paramą bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ arba jei gavote paramą bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, tuomet šioje programoje dalyvauti negalėsite.

Jei nuspręsite dalyvauti šioje programoje ir atitinkate minėtus reikalavimus, iš parduotuvės arba fizinio asmens reikia gauti komercinį pasiūlymą, užpildyti paraišką (Paraiškos forma 2 priedas Paraiškos forma 2 priedas (pildyti kompiuteriu)) ir nuvykti į NMA skyrių, pagal gyvenamąją vietą arba bityno registravimo vietą.

Prie paraiškos reikės pateikti:
– Komercinį pasiūlymą, kuriame turi būti nurodyta prekės pavadinimas, galutinė siūlomos prekės kaina, iš kokių medžiagų pagaminta ir patvirtinimas, kad prekė yra nauja.
– Bityno paso kopiją.
– Įgaliojimą, jei paraišką tvarkys įgaliotas asmuo.

Kai pildysite paraiškas, nepamirškite, kad visas grafas reikia pildyti aiškiai, įskaitomai ir teisingai. Paraiškas galima teikti registruotu paštu, jas galite pristatyti patys arba per įgaliotą asmenį. Jei paraiškas pateiksite asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, reikės kartu pateikti ir originalius dokumentus.

Vėliau NMA išnagrinės Jūsų paraišką ir atsakymą atsiųs paštu. Gavę teigiamą atsakymą, nusiperkate avilius, užpildote Mokėjimo prašymą ir su prekių priėmimo/perdavimo aktu, sąskaita faktūra pateikiate NMA.

Nepamirškite, kad mokėjimo prašymus reikia pateikti iki rugsėjo 1 d. Pavėlavus, prašymų nepriims ir jūs kompensacijos negausite.

Gavusi mokėjimo prašymą ir pridėtus dokumentus, NMA juos patikrins ir, jei viskas bus gerai, iki spalio 15 d. turėtų išmokėti pinigėlius.

Taip pat Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriuje programoje, jūs galite dalyvauti ir kitose priemonėse:
• Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;
• „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“;
• „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
• „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“;
• „Bičių šeimų atnaujinimas“;
• „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“;
• „Rinkos stebėsena“;
• „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.

Visiems linkiu puikaus ateinančio bitininkavimo sezono 🙂

Daugiau naudingų istorijų

Leave a Comment