BIČIŲ AUGINIMASBičių elgsena

Bičių žiemojimo kamuolys

posted by Vytautas 2019-02-11 0 comments

Artėjant žiemai, atšąla orai, prasideda bičių žiemojimo pradžia. Minėjau, kad bitės darbininkės paprastai gyvena tik vieną mėnesį, tačiau žiemos metu jos išgyvena iki pavasario.

bičių kamuolysNa, o, kad žiemą jos nesušaltų, atšalus orams, bitės korių apačioje sulenda į tuščias akutes, iš kurių ką tik išsirito paskutiniai perai. Jos taip pat aptupia ir tarprėmius iš abiejų korio pusių, taip glausdamosios viena prie kitos suformuoja žiemojimo kamuolį. Silpnesnės bičių šeimos žiemojimo kamuolį formuoja anksčiau, stiprios šeimos tik tuomet, kai lauke būna 1- 7 laipsniai šalčio. Dažniausiai bitės į kamuolį susimeta naktimis, kai oras būna šaltesnis, o dieną bitutės vėl išsisklaido ant korių, o, jei oras labiau sušyla, net išskrenda į lauką apsiskraidyti.

Bičių kamuolys tarp rėmelių

Bičių kamuolio viduryje temperatūra visuomet būna apie 32,8°C. Literatūroje yra pateikiama informacija, kad bitės nesušaltų ir išlaikytų reikiamą žiemojimui temperatūrą, jos nuolat juda. Iš kamuolio paviršiaus sušalusios bitės lenda į kamuolio vidų, o iš kamuolio vidaus juda į paviršių. Nors paskutiniu metu pasirodė ir kiti teiginiai, kad kamuolio išorėje visuomet yra tik senos bitės, kurios labiau eikvoja savo energiją, o jaunos bitės, kurios turės pavasarį auginti perus ir bičių motinėlė, visuomet būna kamuolio viduje. Tačiau bet kokiu atveju, bitės, būdamos kamuolio paviršiuje ir nuolat plazdendamos sparneliais, žemyn varo šiltesnį orą, kad sušiltų žemiau esančios bitės. Tokiu pat būdu per laką pašalinamas drėgnas oras. Kad avilyje būtų šilčiau ir bitės galėtų lengviau palaikyti reikiamą temperatūrą, jos kruopščiai supikiuoja viršutinę lizdo dalį, pikiu užlipdo visus tarpus, kad neišeitų šiluma, o kai kada net pikiu užlipdo ir dalį lakos.

Pirmiausia kamuolį bitės dažniausiai formuoja prie lakos. Dalis bičių įsitaiso tuščiose akelėse, korių apačioje, o kita dalis sutupia ant korių kur yra medaus/sirupo atsargų. Taip jos maistą sušildo, atidengia vaško dangtelius ir maitinasi žiemos metu. Žiemos metu bitės per parą suvartoja apie 16 mg maisto. Žiemą, kai dar nėra perų, bičių šeima suvartoja apie 600-700 g maisto per mėnesį, vėliau, kai motinėlė pradeda dėti kiaušinėlius ir bitės auginti perus, jos maisto suvartoja dvigubai daugiau. 

Perai korio dešinėje pusėje ir maistas kairėje

Antroje žiemos pusėje bitės kartais jau pradeda auginti perus, o jei oras lauke labiau atšąlą, bitės vėl susimeta į kamuolį, tik jau ne korių apačioje, o ties ta vieta, kur yra perai, nes juos šildo. O jei šalti orai užsitęs ilgesnį laiką, tai bitės gali mirti iš bado, nes jos nepalieka perų, kad jų neatšaldyti ir negali pasiekti maisto, nors jis ir yra koriuose šalia perų.

Daugiau naudingų istorijų

Leave a Comment