AviliaiBITYNO ĮRANGAORGANIZACIJOS

Parama pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“

posted by Vytautas 2015-11-16 0 comments

Artėja dar vieneri metai, kai galimės gauti paramą pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui  2014–2016 metų programos priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“.

aviliai pagal parama

Kas ja dar nepasinaudojo ir ketina tai padaryti, turėtų būti įregistravę žemės ūkio valdą, turėti bityno pasą. Ne daugiau kaip 19 bičių šeimų, kurias ne vėliau, kaip prieš tris mėnesius iki paraiškos padavimo, reikia uždeklaruoti Ūkinių gyvūnų registre, arba tokią deklaraciją atnaujinti. Jeigu po paraiškos paramai gauti pateikimo sumažėjo šeimų skaičius, apie tai per 7 dienas reikia pranešti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

Pagal šią priemonę galima įsigyti ne daugiau kaip 5 naujus avilius arba pakeisti ne daugiau kaip 15 avilių susidėvėjusias dalis (rėmą, diafragmą, skirtukus, šoninę ar viršutinę pagalvę, bičių maitintuvę, skiriamąją tvorelę).

Išlaidos kompensuojamos 70%, bet ne daugiau kaip 300 Lt už vieną avilį (kaip bus su eurais kol kas nežinau, nes paramą gavau dar litais 🙂 ).

Jei atitinkate šiuos reikalavimus, iš parduotuvės arba fizinio asmens reikia gauti komercinį pasiūlymą, užpildyti paraišką (Paraiškos forma 2 priedas  Paraiškos forma 2 priedas (pildyti kompiuteriu)) ir keliauti į NMA skyrių pagal gyvenamąją vietą arba bityno registravimo vietą.

Prie paraiškos reikės pateikti:

– Komercinį pasiūlymą, kuriame turi būti nurodyta prekės pavadinimas, galutinė siūlamos prekės kaina, iš kokių medžiagų pagaminta ir patvirtinimas, kad prekė yra nauja,. 

– Bityno paso kopiją.

– Įgaliojimą, jei paraišką tvarkys įgaliotas asmuo.

Kai pildysite paraiškas, nepamirškite, kad visas grafas reikia pildyti aiškiai, įskaitomai ir teisingai. Paraiškas galima teikti registruotu paštu, jas galite pristatyti patys arba per įgaliotą asmenį. Jei paraiškas pateiksite asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, reikės kartu pateikti ir originalius dokumentus.

Vėliau NMA išnagrinės Jūsų paraišką ir atsakymą atsiųs paštu. Gavę teigiamą atsakymą, nusiperkate avilius, užpildote Mokėjimo prašymą ir su prekių priėmimo/perdavimo aktu, sąskaita faktūra pateikiate NMA. Nepamirškite, kad mokėjimo prašymus reikia pateikti iki rugsėjo 1 d. Pavėlavus, prašymų nepriims ir jūs kompensacijos negausite.

Gavusi mokėjimo prašymą ir pridėtus dokumentus, NMA juos patikrins ir, jei viskas bus gerai, iki spalio 15 d. turėtų išmokėti pinigėlius.

Kaip matote, nieko sudėtingo nėra. Ar apsimoka pasinaudoti parama, jau kiekvieno bičiulio reikalas 🙂

.

Daugiau naudingų istorijų

Leave a Comment