Avilio priežiūraBIČIŲ AUGINIMAS

Kaip pakeisti bičių motinėles

posted by Vytautas 2015-06-20 4 Comments

Pastebėjau, kad jau ne vienas bičiulis uždavė klausimą, kaip geriau pakeisti bičių motinėlę? Būdų kaip jas pakeisti yra tikrai nemažai. Taigi, kelios mintys apie motinėlių keitimą 🙂

motinėlė

Pradžiai trumpai apie sąlygas, kada geriausiai keisti motinėles. Bitės naujas motinėles geriausiai priima šiltą, nevėjuotą dieną, kai yra nors nedidelis medunešis. Jas geriau priima vakare, kai bitės sugrįžusios į avilį. Prieš įduodant motinėlę šeimai, bičių nereikia erzinti, ilgai apžiūrinėti lizdo, patartina nenaudoti daug dūmų. Motinėles geriausiai keisti anksti pavasarį, tačiau šiuo metu daugelis dar jų neturi, jei patys neaugina. Pagrindinio medunešio metu, bitės būna labai užimtos, nekreipia didelio dėmesio į pasikeitusią motiną, todėl ją taip pat priima gerai. Rudenį, kai nėra tranų, bitės motinėles taip pat priima labai gerai, nes jos žino, kad jau savo motinėlės neužsiaugins, todėl naudojasi atsiradusia galimybe.  

Bitės nenoriai naujas motinas priima vasaros pradžioje iki pagrindinio medunešio, nes tuo metu, daugelis bičių šeimų ruošiasi spiesti ir augina savo motinėles. Blogiau priima neapvaisintas, ilgai išbuvusias kelionėje motinėles, kurios turi pašalinių kvapų.

Kai iš šeimos atimame motiną, iš karto duodame naują motinėlę, nes praėjus valandai ir daugiau bitės nusiramina, nustoja ieškoti dingusios motinos ir pradeda siūti gelbėjimosi motininius lopšelius, auginti savo motinėlę. 

motinėlė-1

Vienas iš būdų, kaip pakeisti motinėlę, yra panaudojant narvelį. Jei šeimoje yra motinėlė, ją sugauname, uždarome į narvelį arba sunaikiname. Tada paimame narvelį su nauja, jauna motinėle (jei bičių motinėlę perkame iš bičių motinėlių augintojų, jos jau, kaip įprasta, būna narveliuose, jei ne, tai jauną motinėlę reikia įdėti į narvelį pačiam), vieną narvelio šoną patepame medumi iš avilio, kuriame keisime motinėlę, ir įdedame į lizdą tarp dviejų korių, taip, kad kita narvelio pusė prisiglaustų prie atidengto medaus, tik jo nereikia stipriai įspausti, kad netyčia medus neužlietų viso narvelio. Kitos dienos vakare pasižiūrime, kaip šeimos bitės elgiasi su motinėle. Jei jos ramiai tupi ant narvelio ir, kaišiodamos liežuvėlius į narvelį, maitina motiną, vadinasi greičiausiai motinėlė bus priimta, tokiu atveju nulaužiame apatinį narvelio dangtelį, angą užlipdome gabalėliu dirbtinio korio, koryje padarome vieną – dvi skylutes ir vėl pakabiname į lizdą. Bitės pragrauš dirbtinį korį ir pačios išleis motinėlę.

motinėlė-2

Jei į avilį įdėjus narvelį su nauja motina, kitą dieną matome, kad bitės yra neramios, bėgioja prie narvelio, kaišiodamos pro tinklelį pilvelius, ketindamos įgelti motinėlei, vadinasi, jos nenori priimti naujos motinėlės. Tai reiškia, kad greičiausiai bitės jau bus pradėjusios auginti naują gelbėjimosi motinėlę, tokiu atveju, apžiūrime lizdą, išlaužome visus motininius lopšelius ir dar vienai dienai paliekame narvelį su nauja motinėle tarp rėmelių. Kitą dieną vėl patikriname, kaip bitės elgiasi su motinėle. Jei viskas gerai, ją išleidžiame iš narvelio, kaip jau buvo rašyta.

motinėlė-3

Jei bitės dėl kažkokių priežasčių nenorės išleisti motinėlės, jos užlipdys skylutes dirbtinio korio plokšteleje ir motinėlė liks narvelyje.

Turint laiko ir norint, kad bitės geriau priimtų naują motinėlę, galima pagavus seną motinėlę ją įdėti į paruoštą tuščią narvelį, kuris įdedamas į lizdą tarp korių, taip narvelis įgaus bičių šeimos kvapo. Po 1-2 val. narvelį išimame, iš jo išimame seną motiną, į narvelį įdedame naują motinėlę ir dienai pakabiname tarp rėmelių, kaip jau rašiau anksčiau. Dar kai kurie bitininkai sutraiškę seną motinėlę, su ja sutepa narvelį, kuriame yra nauja motinėlė, kad dar labiau susivienodintų kvapas ir bitės geriau priimtų naują motinėlę.

Dar vienas būdas, kaip įduoti motinėlę šeimai, tai panaudojant didelį gaubtuvėlį, kurį galima nusipirkti parduotuvėje arba pasidaryti patiems. Naują motinėlę su palydos bitėmis išleidžiame iš narvelio ant korio, kur yra medaus ir tuščių bitininių akelių. Motinėlę su keliomis bitėmis uždengiame gaubtuvėliu, kurį įspaudžiame į korį. Kad motinėlė nenuskristų, ją, būnant narvelyje, supurškiame vandeniu arba skystu cukraus sirupu. Korį su gaubtuvėliu įstatome į lizdo vidurį taip, kad bitės laisvai galėtų prieiti prie gaubtuvėlio tinklelio. Apvaisinta motinėlė, būdama po gaubtuvėliu, jau kitą dieną pradeda dėti kiaušinėlius į tuščias akeles, tokiu atveju bitės ją geriau priima. Kitą dieną apžiūrime korį su gaubtuvėliu, jei motinėlė pradėjo dėti kiaušinėlius, o bitės su ja elgiasi draugiškai, tada atlenkiame vieną gaubtuvėlio kraštą, kad bitės galėtų išeiti, ir korį įdedame į lizdą.

motinėlė-4

Parduotuvėse dar galime įsigyti rėmų izoliatorių, kurių pagalba taip pat galima pakeisti motinėlę. Sunaikinus šeimoje seną motiną, paimame korį su jaunomis bitėmis, dengtais perais ir medumi, ant korio paleidžiame supukšta vandeniu ar cukraus sirupu naują motinėlę. Korį su šiomis bitėmis įstatome į izoliatorių, kurį įdedame į lizdo vidurį. Po 3-4 dienų apžiūrime šeimą, išlaužome pasiūtus gelbėjimosi narvelius, o korį su motinėle išimame iš izoliatoriaus ir perkeliame į lizdą. Dar po kelių dienų patikriname lizdą, ar šeima nesiruošia pakeisti naujos motinėlės tyliuoju būdu.  

Motinėlę į avilį galima įleisti ir be narvelio. Iš šeimos išimame korį su vaisinga motina ir, įdėjus į spietinę, atnešame prie avilio, kuriame norime keisti motiną. Tada avilyje surandamas rėmelis su sena motina, ją sunaikiname, o ant korio paleidžiame naują motiną ir rėmelį statome į lizdą. Keičiant motiną šiuo būdu, reikia kuo mažiau erzinti bites, naudoti dūmų, tai reikalinga tam, kad motinėlė kuo mažiau gautų pašalinių kvapų. Šis būdas netinka, jei motinėlė yra siunčiama paštu, nes tada ji įgauna daug pašalinių kvapų ir bitės ją nenoriai priima.  

Dar motinėlę galima įleisti per laką. Pasirinkus tokį būdą, mes kaip ir anksčiau iš šeimos išimame seną motinėlę. Vakare, kai bitės jau neskraido, iš lizdo išimame du-tris korius su bitėmis, bites nukrečiame ant lentos, kuri liečiasi su prielakiu, o rėmelius įdedame atgal į avilį. Tada paimame naują motinėlę ir, kai bitės pradeda eiti į avilį, ją paleidžiame tarp jų. Taip motinėlė kartu su kitomis bitėmis įeina į avilį. Kad bites geriau ją geriau priimtų, reikia jas ir motinėlę supurkšti cukraus sirupu.

Jei motinėlė duodama bitėms pakartotinai, nes pirmą kartą ji nebuvo priimta, tada motinėlę geriausiai duoti su maža šeimele. Tai padaryti nesunku. Vidurdienį, kai dauguma bičių išskridusios į laukus, iš šeimos, kurioje ruošiamės keisti motiną, paimame tris rėmelius su jaunomis bitėmis, dengtais perais ir medumi. Rėmelius dedame į atskirą aviliuką, kurį pastatome šalia avilio, kur bus keičiama motina. Naujai šeimelei duodame naują motinėlę, kurią ant korio uždengiame su gaubtuvėliu. Kitą dieną gaubtuvėlį nuimame ir kelias dienas leidžiama motinėlei dėti kiaušinėlius. Po 2-3 dienų iš pagrindinės šeimos paimame seną motiną ir prijungiame šeimelę su bitėmis ir jauna motina. Prijungiant šeimelę, motinėlę vėl su gaubtuvėliu uždarome ant korio su medumi ir tuščiomis akelėmis. Kitą dieną, kaip ir buvo minėta anksčiau, pakeliame vieną gaubtuvėlio kraštą, kad bitės galėtų išeiti iš po gaubtuvėlio.

Mažas šeimeles galima sudaryti ir tame pačiame avilyje, tik reikia lizdo vieną pusę atskirti su diafragma, viršų uždengti medžiaga arba lubelėmis, kad bitės negalėtų pereiti į pagrindinę šeimą, o laką padaryti priešingoje avilio pusėje nei pagrindinė laka.   

Tokiu būdu duodant naują motinėlę šeimai, kurioje nėra motinos, reikia atskirus šeimelę, į pagrindinę šeimą įdėti korį su atidengtais perais, kad bitės pradėtų auginti gelbėjimosi motinėles. Bet prieš prijungdami šeimelę, visus motininius lopšelius išlaužome.

Motinėlės šeimose galima pakeisti ir duodant motininius lopšelius. Motininius lopšelius geriausiai atrinkti iš produktyvių šeimų arba šeimų, kuriose bitės buvo pakeitusios motinėlės tyliuoju būdu. Tokiais atvejais bičių genai greičiausiai persiduos naujoms bitėms ir  jos bus produktyvios, bei ne taip linkusios spiesti. Taigi, kai iš šeimos atimame motiną, po 1-2 dienų, kai iš likusių šeimoje atidengtų perų bitės pradeda auginti naujas motinėlės, apžiūrime lizdą ir, išlaužę visus pradėtus siūti motininius lopšelius, šeimai duodame uždengtą motininį lopšelį. Motininį lopšelį šeimai duodame atidarytuose narveliuose arba galima ir be narvelių, pritvirtinti lopšelius lizdo viduryje tarp korių su perais. Jei naują motininį lopšelį duosime bitėms prieš tai neišlaužę pradėtų siūti motininių lopšelių, bitės naują lopšelį pragrauš ir sunaikins ten esančią motinėlę.

Jei motinis lopšelis bitėms bus duodamas pagrindinio medunešio laikotarpiu, galima pakeisti motiną ir neieškant senos motinos. Tokiu būdu keičiant motiną, motininį lopšelį dedame tarp korių, kurie yra meduvėje. Kadangi bitės yra užsiėmusios medaus perdirbimu, jos mažiau dėmesio kreipia į atsiradusį motininį lopšelį. Po 2-3 dienų patikriname ar motinėlė išsirito iš lopšelio ir pašaliname įdėtą motininį lopšelį.

Keičiant motinėles, įduodant šeimai motininius lopšelius, reikia elgtis atsargiai, motininiai lopšeliai turėtų būti 15-16 parų amžiaus. Kad bitės nepragraužtų naujo motininio lopšelio ir nenužudytų motinėlės, lopšelį galima įdėti į atidarytą narvelį, medinį vamzdelį arba lopšelį apvynioti folija, kad motinėlė pati prasigraužtų lopšelio galą ir galėtų išeiti iš lopšelio.

Dar vienas būdas pakeisti motiną yra, kai bitės pačios užsiaugina sau naują motinėlę. Tokiu būdu atimame iš šeimos seną motiną ir leidžiame bitėms pačioms užsiauginti naują motinėlę iš lizde esančių atidengtų perų. Tačiau tokį būdą mažai kas naudoja, nes šeimose apie 3-4 savaites nebūna kiaušinėlių, todėl šeimos sunkiau stiprėja, o jei išskridusi susiporuoti motinėlė žus, tai kol bitės užsiaugins dar vieną motinėlę, šeima gali visai susilpnėti ir sutranėti.

Visais atvejais, kai šeimoje yra pakeičiama motinėlė, bitėms reikia duoti ramybę ir lizdus apžiūrinėti tik po 3-4 dienų. Apžiūros metu pažiūrime, ar motina deda kiaušinėlius, įvertiname jos būklę.

Koks geriausias būdas keisti motinėles ir kokį pasirinkti, kiekvienas bitininkas sprendžia individualiai. Pavyzdžiui, man kol kas priimtiniausias naudojant narvelį.

Taip pat, manau nemažai bičiulių svarsto – o kokią motinėlę pasirinkti ir kodėl, bei kur ją nusipirkti. Į šį klausimą manau geriausiai atsakytų patys motinėlių pardavėjai, kurių Lietuvoje yra tikrai nemažai. O kuris iš jų geriausias, tai spręsti patiems bitininkams. pvz. aš jau kelis metus bendrauju su Imantu Masiuliu, www.imantobitynas.lt kuris ne tik parduos motinėlę, bet dar ir patars, jei iškils kokių nors klausimų.

Malonaus bitininkavimo 🙂

.

Daugiau naudingų istorijų

4 Comments

Imantas Masiulis 2018-10-31 at 10:42

Puikus straipsnis, manau pades daugeliui naujoku perprasti si sudetinga motineliu keitimo procesa.
Motineliu nepriimimas yra daugiau bitininko klaida ir nenoras ideti daug darbo, kad pasikeisti motinele.

Reply
Vytautas 2018-11-14 at 20:34

Dėkui Imantai už komentarą, motinėlių keitimas yra tikrai ne iš lengviausių užduočių, ypač pradedančiajam, tačiau taip pat yra svarbu dar ją kokybišką nusipirkti, surasti gerą motinėlių augintoją 🙂

Reply
Povilas 2019-05-11 at 9:12

Parašykite, prašau kaip surasti nežymėtą motinėlę.

Reply
Vytautas 2019-05-17 at 8:49

na šis darbas nepratusiam bičiuliui daugiausiai sukelia problemų 🙂
Kai nesisekdavo man jos surasti, aš jos ieškodavau geru oru, pasirinkdavau vidurdienį, kuomet dauguma bičių yra išskridusios į lauką, todėl avilyje yra mažiau bičių ir kažkiek lengviau surasti motinėlę. Tada dadano aviliuose, išimdavau iš krašto vieną ar du rėmelius kuriuose yra medus, juos prieš tai apžiūrint, nes nors ir neturėtų būti motinėlė ant tokių korių, bet kaip sako, atsarga gėdos nedaro 🙂 tada peržiūrėdavau visus rėmelius, juos po vieną keldamas į kraštą, palikdavau tarp rėmelių truputi didesnius tarpus, ir atsimindavau kur yra atidengti perai, nes ant tokių dažniausiai būna motinėlė, juos labai atidžiai peržiūrėdavau, jei peržiūrėjus visą lizdą man nepavykdavo jos surasti, tada viską kartodavau atgal, arba ištraukdavau rėmelius kur yra atidengti perai, ir juos dar kartą atidžiai peržiūrėdavau. Jei po kelių bandymų man jos nepavykdavo surasti, uždarydavau avilį ir grįždavau vėliau arba kitą dieną, kaip pailsėdavo akys 🙂

Reply

Leave a Comment