Avilio priežiūraBIČIŲ AUGINIMASBičių elgsena

Bičių žiemojimas/darbai/patikrinimas

posted by Vytautas 2018-01-08 0 comments

Pasibaigus aktyviam bičių skraidymo sezonui, kai išsukamas pagrindinio medunešio medus, bitės ir bitininkai pradeda ruoštis žiemai. Bičių žiemojimas prasideda su paskutiniu bičių apsiskraidymu rudenį ir baigiasi su pirmu peržiemojusių bičių apsiskraidymu pavasarį. Šis laikotarpis vidutiniškai trunka apie 5 mėnesius, maždaug nuo spalio iki kovo mėnesio. Bičių žiemojimas skirstomas į du laikotarpius:

 • nuo paskutinio apsiskraidymo iki pirmųjų perų atsiradimo;
 • nuo perų atsiradimo iki pirmojo apsiskraidymo pavasarį.

Medaus kalnas bitynas

Ruošiantis žiemai, rudenį bitės pačios pradeda reguliuoti savo šeimos stiprumą. Sumažėjus surenkamam nektarui, bitės pradeda taupyti maisto atsargas, todėl iš avilių išvaro tranus, taip pat pradeda mažiau maitinti motinėlę, dėl ko ji apriboja kiaušinėlių dėjimą, bei, įvertinusios situaciją lizde, gali atsikratyti dalimi perų. Tai bitutės daro sąmoningai, kad likusias žiemai bites atlaisvintų nuo papildomų darbų ir perų auginimo. Išimtis gali būti tik prieš šiltesnes žiemas arba kai bičių šeimose yra jaunos motinėlės, tada perų auginimas užsitęsia iki spalio mėnesio. Jeigu bitės prieš pat žiemą augina perus arba perdirba didesnį cukraus sirupo kiekį, ypač silpnesnėse šeimose, jos išeikvoja savo riebalinį sluoksnį, greičiau išnaudoja savo energiją, susensta. Tokių bičių amžius sutrumpėja ir šios šeimos pavasario sulaukia žymiai silpnesnės. Kaip žinote, bitės darbininkės gyvena tik apie 30 dienų, o žiemos metu išgyvena iki pavasario.

Taip vadinamas „žiemines“ bites sudaro bitės, kurios bičių šeimoje išsirita rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo mėnesį. Bitininkai turėtų pasirūpinti, kad šiais mėnesiais šeimose būtų pakankamai perų, o išsiritusias žiemines bites tausoti žiemai. Todėl rekomenduojama cukraus sirupu bites pamaitinti iki rugsėjo vidurio, nes tuo metu maisto atsargas žiemai perdirba dar vasarinės bitės, o žieminės lieka stipresnės, neišnaudojusios savo energijos.

Medaus kalnas bitynas

Ruošiantis žiemai, bitės pikiu užakiuoja avilio plyšius, ypač viršutinėje dalyje, kad avilyje nebūtų skersvėjų.

Atšalus orams, bitės žiemoja sudarydamos taip vadinamą bičių kamuolį. Stipriose šeimose bitės sueina į kamuolį, kai lauke oro temperatūra nukrenta iki 7° šilumos, o silpnose – iki 13°. Kamuolio išorėje yra vyresnio amžiaus bitės, kurios glaudžiai susispaudžia, judėdamos kamuolyje bitės išskiria šilumą ir taip palaiko reikiamą temperatūrą. Žiemos metu bičių kamuolyje temperatūra negali nukristi žemiau 14°C, todėl bitės stengiasi nuolat palaikyti 14-28°C. Kai pradedami auginti perai, temperatūrą bitės pakelia iki 34-35°C.

Žiemos metu bitės būna nejudrios, bičių kamuolys koriais kyla į viršų, kur yra maisto atsargų. Jei bitės žiemoja geromis sąlygomis ir niekas nedrumsčia joms ramybės, tai per parą vidutinė bičių šeima suvartoja apie 25-30 g medaus. Netinkamomis žiemojimo sąlygomis bitės, norėdamos palaikyti šilumą, intensyviau juda, todėl jos maisto suvartoja daugiau. Kai pradedami auginti perai, bičių kamuolys pasidaro didesnis, todėl suvartojama ir daugiau maisto, per parą maždaug po 250-300 g medaus.Medaus kalnas bitynas

Bitininkai norėdami, kad bitės gerai peržiemotų, savo ruožtu turėtų pasirūpinti:

 • kad žiemoti eitų tik stiprios bičių šeimos;
 • kad bičių šeimose būtų jaunos, produktyvios motinos;
 • kad bitės būtų sveikos;
 • kad avilyje būtų pakankamai kokybiško maisto;
 • kad būtų gera avilių ventiliacija, per kurią iš avilio pasišalina susikaupusi drėgmė;
 • kad aviliuose visuomet būtų sausi apšiltinimai;
 • kad į avilius nesidaužytų, nesibrūžintų medžių šakos;
 • kad bičių netrikdytų paukščiai ar graužikai;
 • kad į avilių lakas nepūstų vėjai.

Medaus kalnas bitynas

Bitininkai norėdami, kad bitės sėkmingai peržiemotų, o pavasarį bičių šeimos greitai sustiprėtų, turėtų gerai atlikti namų darbus jau rudenį.

 1. Rudeninio patikrinimo metu reikėtų susiaurinti lizdus, aviliuose palikti tiek korių, kiek jų bitės tirštai aptupia. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad dažnai pradedantieji bitininkai, pažiūrėję į avilį, suskaičiuoja tarprėmius, kuriuose mato bites, ir palieka tiek rėmelių, tačiau toks lizdo siaurinimas yra klaidingas. Šiltesniu laikotarpiu bitės dažnai susirenka korių viršuje ir užima daugiau tarprėmių, tačiau rėmelių apatinėje dalyje bičių beveik nebūna, ypač lizdų kraštuose, todėl, siaurinant lizdus, reikėtų įvertinti ne kiek yra bičių tarp rėmelių, o kiek korių jos pilnai aptupia. Išmirus vasarinėms bitėms ir bitėms sudarius kamuolį, likę neaptūpti bičių koriai atšaldo lizdą, o, esant didesnei drėgmei avilyje, jie gali pradėti pelyti.
 2. Žiemos metu, ypač pavasarį, bitės turi turėti pakankamai maisto. Daugelis bitininkų bitėms žiemai palieka 1-2 rėmelius su medumi, kuriuose yra apie 4-8 kg., o kitą dalį primaitina cukraus sirupu, šeimai duodami 8-12 kg cukraus. Kas bites maitina invertuotu cukraus sirupu, jo vienai šeimai reikėtų daugiau. Patikrinimo metu reikėtų atkreipti dėmesį, kaip koriuose yra sudėtos maisto atsargos. Kiekviename paliktame koryje turi būti ne mažiau kaip 2-2,5 kg dengto maisto. Kad bitės pavasarį turėtų baltyminio maisto, kuris reikalingas perų auginimui, reikėtų lizduose palikti po vieną korį su bičių duona. Tokie koriai dažniausiai paliekami lizdų kraštuose. Jei žiema užsitęstų arba bitės dėl blogo žiemojimo suvartotų daugiau maisto, reikėtų 1-2 korius su medumi ir duona turėti atsargoje, tokius korius geriausia laikyti sausoje, vėsioje patalpoje.
 3. Dar vienas labai svarbus aspektas – bičių gydymas nuo erkių ir bičių šeimos erkėtumo lygio nustatymas. Patariama, gydant bites, taikyti kombinuotą gydymą, cheminės ir organinės kilmės elementais. Gydant bites, kai jau yra išsiritę paskutiniai perai, reikėtų patikrinti maisto kiekį, jei reikia papildomai pamaitinti bites, išimti bičių neaptūptus korius.

Atlikus namų darbus, galima truputį atsikvėpti, bitės tvarkysis pačios. Tačiau, kai lauko temperatūra nusistovės iki minus -5°C, reikėtų papildomai apšiltinti avilius.

Medaus kalnas bitynas

Kol bitutės ramiai žiemoja, bitininkai vis tiek randa sau darbo. Reikia kartais apsilankyti bityne, patikrinti:

 • Ar kokie gyvūnai netrikdo bičių ramybės;
 • Patikrinti ar sandariai uždaryti avilių stogeliai;
 • Retkarčiais pravalyti avilių lakas;
 • Jei yra sniego, ypač po atodrėkių, patikrinti ar lakos neužkimšo sniegas ar ledas;
 • Atkreipti dėmesį į negyvas bites, jei yra bičių su nugraužtais pilveliais, reiškia avilyje yra pelė.
bičių pasiklausymas Medaus kalnas

pasiklausome bitučių

Antroje žiemos pusėje retkarčiais reikia su gumine žarnele pro laką paklausyti, kaip žiemoja bitės. Įkišus žarnelę per laką, reikia pabelsti į avilį. Iš bičių keliamo garso galima nustatyti, kaip bitės jaučiasi:

 • Jei bitės nerodo jokių garsų, greičiausiai bitės bus negyvos;
 • Jei girdimas lygus ūžimas, primenantis tolumoje sruvenantį upelį, o, pabeldus į avilį, ūžimas staiga sustiprėja ir iš karto greitai vėl susilpnėja, grįžta į pradinį ūžimą, tai bitės žiemoja gerai;
 • Jei girdimas neramus ūžimas panašus į vaitojimą, girdimi atskiri bičių garsai, o, pabeldus ūžimas padidėja, bet yra nelygus ir ilgai nenurimsta, greičiausiai šeima bus be motinos;
 • Jei bičių ūžimas yra panašus į sausų lapų šlamėjimą, jis yra neramus, o pabeldus ilgai nenurimsta, greičiausiai yra problemų su maistu ir bitės pradeda badauti;
 • Jei ūžimas yra ramus, bet stipresnis, o pabeldus greitai nurimsta, tačiau prie lakos nesimato pavienių bičių, vadinasi, kad avilyje yra vėsoka, ir bitės labiau dirba, kad pakeltų temperatūrą;
 • Jei ūžimas yra ramus, bet stipresnis, pabeldus greitai nurimsta, o prie lakos yra bėgiojančių bičių, galima spėti, kad avilyje yra per šilta;
 • Jei sustiprėjęs bičių ūžimas girdimas prie lakos, tačiau tolumoje bičių ūžimas yra ramus, gali būti, kad avilyje yra per daug drėgmės, nepakankama ventiliacija;
 • Jei šeima yra silpna, tai į pabeldimą, bitės atsiliepia tyliu ūžimu, garsas girdimas tarytum iš tolumos;
 • Jei lauke yra dideli šalčiai, o šeima žiemoti ėjo didelė, stipri, pabeldus į avilį, bitės kartais gali ir neatsiliepti. Tai gali būti todėl, kad bitės kamuolio išorėje, ramioje būsenoje sustingsta, tačiau, pabeldus stipriau ar kelis kartus, galima jas išjudinti, tada girdimas silpnas ūžimas.

Daugiau naudingų istorijų

Leave a Comment