ORGANIZACIJOS

Lietuvos bitininkų sąjungos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas – 2021 m.

posted by Vytautas 2021-03-21 0 comments

2021 m. kovo 20 d. įvyko Lietuvos bitininkų sąjungos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kurio metu buvo išrinktas naujas Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas Sigitas Uselis, viceprezidentai: – Algirdas Amšiejus, Vilma Stankutė. Valdybos nariai: V.Arbutavičius, B.Budreckienė, L.Galvonas, J.Juodvalkis, J.Olekas, A.Paliutis, R.Šemeklis, D.Tamašauskienė, K.Ūsas, T.Vaičiūnas.

Susirinkimas dėl pandemijos ir karantino šiais metais buvo organizuotas nuotoliniu būdu. Smagu, kad susirinkimas praėjo sklandžiai. Pagyrimai susirinkimo moderatoriams Sauliui Šimkoniui ir Vilmai Stankutei 🙂

Susirinkimo metu išrinktas naujas LBS prezidentas S.Uselis pristatė darbo gaires, paminėjo, kad pagrindiniai prioritetai bus bitininkų interesų gynimas, bičių produktų marketingo gerinimas, bitininkų kvalifikacijos kėlimas. Taip pat pabrėžė, kad LBS veikla priklausys nuo išrinktos valdybos sklandaus darbo, kad turėtų būti sudarytos įvairios komisijos, į kurias valdybos nariai galės įtraukti ir kitus aktyvius bitininkus, bei kad būtina atgaivinti bitininkų draugijas.

Pristatė valdybos narius ir paminėjo konkrečias sritis, kuriose jie galėtų išnaudoti savo potencialą:
V.Arbutavičius – informacinė sklaida ir viešieji ryšiai;
B.Budreckienė – pagalba draugijoms, projektų įgyvendinimas;
L.Galvonas – ekologinės bitininkystės, bičių produktų marketingo klausimai;
J.Juodvalkis – žurnalo „Lietuvos bitininkas“ leidimas, organizaciniai LBS klausimai;
J.Oleka – ryšiai su valstybinėmis įstaigomis; 
A.Paliutis – bičių sveikatingumo klausimai;
R.Šemeklis – veislininkystės ir bičių produktų marketingo klausimai;
D.Tamašauskienė – veislininkystės klausimai;
K.Ūsas – teisiniai klausimai ir bičių produktų marketingo klausimai;
T.Vaičiūnas – profesionalios bitininkystės klausimai ir ryšiai su užsienio organizacijomis.

Mano nuomone, į susirinkimą galėjo būti pakviesta daugiau svečių, o buvo pakviestas tik vienas svečias – bitininkas, euro parlamentaras J.Oleka. Nors, kiek žinau, norą dalyvauti susirinkime buvo išreiškę ir daugiau bitininkų, bitininkų organizacijų, manau, kad, jei būtų nutarta leista prisijungti po vieną narį iš kiekvienos organizacijos, tikrai niekas nebūtų nukentėjęs, o balsavimas būtų buvęs toks pat sklandus kaip ir buvo, nes iš susirinkime dalyvavusių 51 dalyvio reikėtų atimti tik balso teisės neturinčių dalyvių skaičių ir tiek žinių.

Susirinkime buvo paliestas klausimas ir dėl kandidato į LBS prezidentus A.Mockevičiaus. Šiaulių bitininkų draugijos pirmininkas paaiškino, kad A.Mockevičius atsiėmė savo kandidatūrą, todėl jis ir nebuvo siūlomas nuo draugijos. Kiek čia tiesos, manau, paaiškės vėliau, kitose diskusijose 🙂

Kadangi kandidatas į LBS prezidentus buvo tik vienas – S.Uselis, kuris programoje jau buvo įvardinęs galimus savo komandos narius, todėl, manau, būtų buvę tikslinga pakviesti juos į susirinkimą, kad dalyviai prieš balsavimą galėtų užduoti klausimus būsimiems valdybos nariams, tačiau jie pakviesti nebuvo ir su jais artimiau susipažinti bitininkai negalėjo.

Ir dar vienas nelabai „skanus“ susirinkimo momentas buvo tai, kad naujai išrinktas LBS prezidentas S.Uselis pasiūlė bitininkams deleguoti į valdybą savo kandidatus ar iškelti savo kandidatūras, kurias būtų galima apsvarstyti, tačiau susirinkime pirmininkaujantis K.Spietyla to padaryti neleido, motyvuodamas tuo, kad dalyviai jau prabalsavo ir kad bus balsuojama už pateiktą bendrą valdybos narių kandidatūrų sąrašą, o ne už kiekvieną kandidatą atskirai. Todėl iš dalies buvo atimta teisė kitiems bitininkams patekti į valdybą. Bet yra kaip yra, viliuosi, kad ateityje naujai išrinkta valdyba dirbs žymiai skaidriau ir daugiau dėmesio skirs paprastiems bitininkams.

Džiugu, kad LBS valdyba atjaunėjo, atsinaujino, galima sakyti, 50%, kas tikiuosi padės Lietuvos bitininkų sąjungai žengti koja kojon su laiku ir populiarinti Lietuvos bitininkystę, lietuviškus bičių produktus ir suburti darnią bičiulių šeimą susidedančią iš 45-ių aktyvių bitininkų draugijų 🙂

Daugiau naudingų istorijų

Leave a Comment